Na výletě pro vlaštovku

Umění a smrt

Hospitál Kuks bývá označován za perlu českého baroka a my s tímto označením naprosto souhlasíme. Jedná se
o monumentální stavbu, kterou by si leckdo mohl splést se zámkem. 

Obec Kuks se rozkládá v údolí, které je na dvě části rozděleno řekou Labe. Toto údolí si ke svým stavebním záměrům vybral hrabě František Antonín Špork. Na přelomu 17. a 18. století vybudoval rozsáhlý stavební komplex, který se ve své největší slávě skládal z lázní, zámku, závodiště, divadla a špitálu se zahradou. Z důvodu několika povodní, požárů a válek se do dnešní doby dochoval pouze špitál se zahradou, pár lázeňských domů a dřevěné roubenky.

Prohlídku špitálu je potřeba si rezervovat online, pokud chcete mít jistotu, že se na Vás dostane. Začátek prohlídky byl v prvním patře, kam nás s vozíčkem vyvezli výtahem. Základní prohlídka trvala cca 1hod. a byla téměř celá bezbariérová. Jediné schody, které jsme museli překonat, byly z budovy ven na zahradu (3 schody) a pak ze zahrady do lapidária (2 větší schody). V obou případech nám ale pan průvodce nabídl svou pomoc nebo vytažení plošiny.

Svoji slávu získal hospitál Kuks kvůli své barokní architektuře, zachovalé barokní lékárně, kostelu Nejsvětější trojice
a také díky slavnému sochaři Matyáši Bernardu Braunovi, který byl pověřen sochařskou výzdobou. Při detailním pohledu na jeho alegorické sochy ctností a neřestí člověku běhá mráz po zádech. Kromě tohoto velkolepého díla byl
M. B. Braun pověřen ještě jedním úkolem: sochami trpaslíků. Nejednalo se ale o obyčejné zahradní trpaslíky. Hrabě Špork měl dvě výstřední záliby. Jednou z nich byly soudy. Rád se s lidmi ve svém okolí soudil. Soudil se se svými sousedy, příbuznými, nadřízenými, významnými šlechtici, a dokonce i se svým právníkem, který ho zastupoval. Touto zálibou si udělal hrabě Špork velmi mnoho nepřátel. A pokud se na seznam nepřátel dostal někdo vlivný a významný, nechal Špork zhotovit jeho karikaturu v podobě pískovcového barevného trpaslíka, kterého pak vystavil na závodišti všem pro smích.

Druhou výstřední zálibou byla fascinace smrtí, která se různými způsoby odráží v celém špitálu. Jeden příklad za všechny. Když F. A. Šporkovi zemřela manželka, nechal ji pěkně obléct a uložit do postele. Zavolal si malíře, aby mu mrtvou manželku namaloval na velké plátno. Tento obraz si pak hrabě pověsil do ložnice nad svoji postel.

Chtěli byste vědět, kde ukradl hrabě Špork lebku, komu patřila a co s ní dělal? Nebo jaké obrazy byly na zdích špitálu, že se musely zabílit? Zajímá Vás, z čeho barokní lékárníci vyráběli prášek označován jako prach z rohu jednorožce? Nebo jaké největší bizarnosti ukrývají stojatky (nádoby na léky)?

Odpovědi ukrývá hospitál Kuks.

Délka trasy: 1 km + prohlídka špitálu + procházka zahradou

Doporučená trasa: https://mapy.cz/s/dopoveguga 

Povrch trasy: dlážděný chodník, dřevěný most, asfaltová cesta, štěrková zpevněná cesta v zahradě

Cena za parkoviště, vstupné: parkoviště 60Kč/den, vstup 160Kč/dospělý (rezervace online)

Odkazy, které by se mohly hodit: